Štítek Reklama

Texty písní Mercyful Fate Into the Unknown Listen to the Bell

Listen to the Bell

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Up in the hills where the sun goes down
There's an old black church and a broken town
The sun goes down
The trees are dead and the river is dry
And they blame it all on the old belfry
The devils cry
Why? Why? Why?
Listen to the bell
Why? Why? Why?
Listen to the bell and
It just might tell you why
It's a dark and lonely road to the old belfry
And if you're alone,
You'll never survive...
No..No..No
Deep...in the shadows
Everywhere I hear the devils cry
Why? Why?
Do the devils cry?
Why? Why? Why?
Do the devils cry?
I have seen the gateway that leads beyond
So far away from the burning sun
I've seen the Maker,
I've seen the Taker
I've seen whatever you call THEM there
The blazing ruby eyes in the old belfry
Listen to the bell if you wanna know why
You gotta listen to the bell
And then you just might hear the sound of HELL
Why?...Why?...Why?...
You gotta tell me why
Why?...Why?
Why do the devils cry?
Why?...Why?
Why do the devils cry?
Na kopcích, kde slunce zachází
Je starý černý kostel a zničené město
Slunce zapadá
Stromy jsou mrtvé a řeka vyschnuta
A oni viní starou věž
Ďábel pláče
Proč? Proč? Proč?
Naslouchej zvonu
Proč? Proč? Proč?
Naslouchej zvonu
A on ti poví proč
K věži vede temná a osamělá cesta
A když jdeš sám,
Nikdy nepřežiješ...
Ne... Ne... Ne
Hluboko... ve stínech
Všude slyším ďáblův pláč
Proč? Proč?
Proč ďábel pláče?
Proč? Proč? Proč?
Proč ďábel pláče?
Spatřil jsem bránu, jež vede
Tak daleko za hořící slunce
Spatřil jsem Stvořitele
Spatřil jsem Příjemce
Viděl jsem cokoliv, čím JE nazýváš
Svítící rudé oči staré věže
Naslouchej zvonu, pokud chceš vědět proč
Musíš naslouchat zvonu
A pak uslyšíš zvuk PEKLA
Proč?... Proč?... Proč?...
Musíš mi povědět proč
Proč?...Proč?
Proč ďábel pláče?
Proč?... Proč?
Proč ďábel pláče?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama