Štítek Reklama

Texty písní Melanie C Reason On The Horizon

On The Horizon

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

People see different things
When they look on the horizon
Do you see dark clouds rolling in fast
Cos baby they ain't gonna last

And I can't see anybody else
I can't stop looking at you
Take this dream and make it true

All I see is love, sweet love
On the horizon, oh yeah
Just one look in your deep brown eyes
And baby I'm flyin

This world could be so hard to take
Before I found you, I almost stopped trying
To see the good instead of the bad
But your hearts so true, that baby I'm cryin

And every single time we meet
I learn what love is for
It's taking less and giving more

All I see is love, sweet love
On the horizon, oh yeah
Just one look in your deep brown eyes
And baby I'm flyin

And baby I don't wanna see pain in your eyes
Cos you're the one that sets me free
There's nothing in this world that can hurt us
If it's you and me, hey-yeah-yeah

All I see is love, sweet love
On the horizon, oh yeah
Just one look in your deep brown eyes
And baby I'm flyin

All I see is love, sweet love
On the horizon, oh yeah
(All i see is love on the horizon)
Just one look in your deep brown eyes
And baby I'm flyin

I-I'm, flyin baby
(All I see is love on the horizon)
I-I'm, flyin baby

All I see is love, sweet love
On the horizon, oh yeah
Just one look in your deep brown eyes
And baby I'm flyin
Lidé vidí různé věci
Když se podívat na obzoru
Vidíte tmavé mraky kolejových ve fast
Cos dítě, které je nebude poslední

A nevidím nikoho jiného
I can't stop pohledu na vás
Take tento sen a učinit z něj skutečný

Všechny Vidím je láska, sladká láska
Na obzoru, ach jo
Stačí jeden pohled do hluboké hnědé oči
A zlato,letím

Tento svět by mohl být tak tvrdé, aby přijaly
Dříve než jsem tě našel, jsem téměř přestala pokoušet
Chcete-li vidět dobré místo špatné
Ale vaše srdce tak pravda, že dítě I'm Cryin

A každé době setkáváme
I dozvědět, co je to láska na
Je to užívat méně a dává větší

Všechny Vidím je láska, sladká láska
Na obzoru, ach jo
Stačí jeden pohled do hluboké hnědé oči
A zlato,letím

A baby I don't want to vidět bolest ve vašich očích
Protože jste ten, který stanovuje mi zdarma
Nic na tomto světě, který může zranit nás
Pokud je to ty a já, hej-jo-jo

Všechny Vidím je láska, sladká láska
Na obzoru, ach jo
Stačí jeden pohled do hluboké hnědé oči
A zlato,letím

Všechny Vidím je láska, sladká láska
Na obzoru, ach jo
(Všechny Vidím je láska na obzoru)
Stačí jeden pohled do hluboké hnědé oči
A zlato,letím

I-I'm, Flyin dítě
(Všechny Vidím je láska na obzoru)
A zlato,letím

Všechny Vidím je láska, sladká láska
Na obzoru, ach jo
Stačí jeden pohled do hluboké hnědé oči
A zlato,letím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama