Štítek Reklama

Texty písní Megadeth The World Needs a Hero When

When

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

No hears a word I say
And my prayers are never answered
But you'll never see the pain inside of me
Stabbing me over and over and over
I trusted you and I loved you
And you spit back in my face
How could you do this to me?
When will you stop trying to hurt me?
I've walked a minefield for you
A career in hell with you
I have made it through the things
Others would surely die just watching
And the oath I take on this day
Is to know that you will be repaid
One day the the sun will die and the night will crawl
Until then, until I see your world implode
I wish you death and suffering
Misery to spare
Time to release your pain
Face the last enemy
I am the last thing you will know
The last thing you will see
I see your death surrounding me
I know you, yes I do
I know you

Fill Solos - Mustaine

When no words are spoken and please are ignored
Your tears go unnoticed, will you say enough?
When prayers are unanswered and your calls are unheard
The pain cuts right through you, have you seen enough?

It all seems so deceitful and the verdict is lies
A black cloud of indecision compromised your life

When judgement has failed you
When your own heart's impaled you
Your wandering mind has destroyed you
Will you ever know when?

When you give everything and the feeling is gone
All the giving is fake, did you fake enough?
When you take everything and you stay too long
When there's nothing left, did you take enough?

It all seems so deceitful and the verdict is lies
A black cloud of indecision compromised your life

When judgement has failed you
When your own heart's impaled you
Your wandering mind has destroyed you
Will you ever know when?

Solo - Mustaine
Nikto nepočuje moje slová
A moje modlitby nikdy nie sú splnené
Ale nikdy neuvidíte bolesť vo mne
Prebodnúť ma a bodať a bodať a bodať
Veril som ti a miloval som ťa
A ty si mi napľula do tváre
Ako si mi to mohla urobiť?
Kedy sa prestaneš pokúšať zraniť ma?
Kráčal som pre teba cez mínové pole
Život v pekle s tebou
Robil som to skrz veci
Ostatní by zomreli už pri pohľade
A tá prísaha, ktorú som dnes zložil
Je aby si vedela, že ti to bude vrátené
Jedného dňa slnko umrie a noc sa bude vliecť
Dovtedy, dokým uvidím rúcanie tvojho sveta
Želám si tvoju smrť a utrpenie
Venované trápenie
Čas oslobodzujúci od bolesti
Čeliť poslednému nepriateľovi
Som posledná vec, ktorú budeš poznať
Posledná vec, ktorú uvidíš
Vidím tvoju smrť, obklopuje ma
Poznám ťa, áno, poznám
Poznám ťa

Fill Solos - Mustaine

Keď neznejú žiadne slová a prosby sú ignorované
Tvoje slzy sú nepovšimnuté, povieš dosť?
Keď modlitby sú nevyplnené a volania nevypočuté
Bolesť sa tebou preráža, videla si dosť?

Všetko to vyzerá tak zákerne a rozsudky sú lži
Čierny oblak nerozhodnosti ohrozuje tvoj život

Keď s tebou súd nejednal spravodlivo
Keď ťa prebodlo tvoje vlastné srdce
Tvoja zmätená myseľ ťa zničila
Budeš niekedy vedieť, kedy?

Keď všetko dáš a pocit je preč
A všetko dávanie je lož, predstieral si dosť?
Keď všetko zoberieš a zostaneš na dlho
Keď už nič nezostalo, zobral si dosť?

Všetko to vyzerá tak zákerne a rozsudky sú lži
Čierny oblak nerozhodnosti ohrozuje tvoj život

Keď s tebou súd nejednal spravodlivo
Keď ťa prebodlo tvoje vlastné srdce
Tvoja zmätená myseľ ťa zničila
Budeš niekedy vedieť, kedy?

Sólo - Mustaine
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama