Štítek Reklama

Texty písní Mary J Blige T.i. (f/ Mary J. Blige) - Remember Me

T.i. (f/ Mary J. Blige) - Remember Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Don't forget to remember me
Don't forget (get get) to remember me
I'll be back so remember me
Please keep me in your heart
If we ever have to part
Don't forget (get get) to remember me

[Verse 1 - T.I.:]
Ey the king modern day Martin Luther, Malcom X
I'm officially the freshest don't dare forget
I'm gone, momentarily don't bear me yet
Like Ali got I got title back prepare for that
When the world needed tip
Ask where he was it
But where he need something back

fade to black
Talking
behind his back
You a hater for that
I'm don't expect nothing less
In the game with chess you think 5 moves ahead and not behind
Niggas jumped up cheered when I got my time
Like yeah, one whole year I got in the grind
But get me losing off your mind
Shorty may I remind you
That there ain't another
who done been through what I been through
Time after time again you better get some ? in you
When you said it was over for him and you thought he couldn't continue to floss
Here's to your memory loss
Sucker

[Chorus - Mary J. Blige:]
Don't forget (get get) to remember me
I'll be back so remember me
Please keep me in your heart
If we ever have to part
Don't forget forget to remember me

[Verse 2 - T.I.:]
They say out of sight is out of mind
And 9 times out of 10 me and out of pocket out of line
You do it big everybody that you out shined
Then your old lady fate talk about how he got fine
She say she trying to get away
He say about time
Right now we all thinking damn hope it not mine
But when its lights out for you and you locked down
Ain't not telling whether or not your lady when and got down
With that
? town cause he hot now
Ripping up your love letters, lifting up her night gown
Right now somebody baby momma gettin piped down
Kids in the next room listening, I'm gonna pipe down
The thought hurt don't it
But maybe she strong enough for ain't get that lonely cause you wasn't gone long enough
True
Its just a temporarily setback
Its on when I get back
Please don't forget that

[Chorus - Mary J. Blige:]
Don't forget to remember me
I'll be back so remember me
Please keep me in your heart
If we ever have to part
Don't forget (get get) to remember me

[Verse 3 - Mary J. Blige:]
I don't mean to feel like this
Don't mean to think like this
My heart just has to be shown
That the love that I give to you
That's the love that I get from you
I need to be safe and secure
Don't forget don't forget to remember me
Please remember me
Everything I bring to this love love
Please keep me in your heart
If we ever have to part
Don't forget (get) to remember me

Don't you... forget about me
Nezapomeňte na mě nezapomněl
Nezapomeňte, (dostat se) na mě nezapomněl
Vrátím se tak zapamatovat
Prosím, aby mi ve svém srdci
Budeme-li někdy k části
Nezapomeňte, (dostat se) na mě nezapomněl

[Verse 1 - T.I.:]
Ey král moderní Martin Luther, Malcolm X
Jsem oficiálně nejčerstvější netroufám zapomenout
Já jsem pryč, chvíli nenesou mi ještě
Stejně jako Ali získal jsem titul zpátky připravit se na to
Když se svět potřeboval tip
Zeptejte se, kde to bylo
Ale tam, kde se musí něco zpět

Fade to black
Mluvení
za jeho zády
Můžete nenávidí za to
Já neočekávám nic míň
Ve hře se šachy si myslíte, 5 tahů dopředu, a ne za
Niggas vyskočil potěšil, když jsem svého času
Stejně jako jo, celý rok jsem se dostal na mletí
Ale mě ztrácí z mysli
Shorty rád bych vám připomněl
To není další
kdo udělal, co jsem prošel prošel
Čas od času znovu lépe sehnat? ve vás
Když řekl, že je pro něj, a vy jste si mysleli, že nemůže pokračovat nit
Zde je k ztrátě paměti
Zelenáč

[Chorus - Mary J. Blige:]
Nezapomeňte, (dostat se) na mě nezapomněl
Vrátím se tak zapamatovat
Prosím, aby mi ve svém srdci
Budeme-li někdy k části
Nezapomeňte nezapomeňte zapamatovat

[Verse 2 - T.I.:]
Říká se, že z dohledu, je z mysli
A 9 z 10 případů a já z kapsy z řady
Můžete to udělat velký všem, že vás zářil
Pak si stará dáma osud mluvit o tom, jak se dostal pokutu
Ona říká, že se snaží dostat pryč
Říká o čas
Právě teď si všichni myslí zatraceně doufám, že to není moje
Ale když jeho světla pro vás a budete uzamčena
Není neřekl, zda vaše paní když a dostal se
S tím
? Město způsobit, že se horký
Trhá své milostných dopisů, zvedání její noční šaty
Právě teď někdo baby Máma dostání potrubím dolů
Děti ve vedlejším pokoji poslouchat, budu se potrubí
Smrt si myslel, že ne
Ale možná, že dostatečně silná, není si, že osamělý způsobit, že nebylo už dost dlouho
Pravdivý
Je to jen dočasně porážku
Jeho, když se vrátím
Prosím, nezapomeňte, že

[Chorus - Mary J. Blige:]
Nezapomeňte na mě nezapomněl
Vrátím se tak zapamatovat
Prosím, aby mi ve svém srdci
Budeme-li někdy k části
Nezapomeňte, (dostat se) na mě nezapomněl

[Verse 3 - Mary J. Blige:]
Nechci se cítit jako toto
To neznamená, že tyto myšlenky
Mé srdce prostě musí být uvedeny
To, že láska, která vám dávám
To je láska, že jsem si od vás
Musím být bezpečné
Nezapomeňte Nezapomeňte na mě nezapomněl
Mějte na paměti, mě
Všechno, co jsem vnést do této Love Love
Prosím, aby mi ve svém srdci
Budeme-li někdy k části
Nezapomeňte (se) na mě nezapomněl

Nezdá se vám ... zapomeň na mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama