Štítek Reklama

Texty písní Lion King (lví Král) Be Prepared

Be Prepared

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

II know that your powers of retention
Are as wet as a warthog's backside
But thick as you are, pay attention
My words are a matter of pride

It's clear from your vacant expressions
The lights are not all on upstairs
But we're talking kings and successions
Even you can't be caught unawares

So prepare for a chance of a lifetime
Be prepared for sensational news
A shining new era
Is tiptoeing nearer

And where do we feature?
Just listen to teacher
I know it sounds sordid
But you'll be rewarded
When at last I am given my dues!
And injustice deliciously squared
Be prepared!

Hyenas:
Yeah, be prepared.
We'll be prepared.
For what?

Scar:
For the death of the king.

Hyenas:
Why, is he sick?

Scar:
No, fools. We'll kill him. And Simba too!

Hyenas:
Great idea! Who needs a king? No king, no king, la la la la la la.

Scar:
Idiots! There will be a king!

Hyenas:
But you said...

Scar:
I will be king. Stick with me, and you'll never go hungry again!

Hyenas:
Yay! All right!
Long live the king!
Long live the king!

It's great that we'll soon be connected
With a king who'll be all-time adored

Of course, quid pro quo, you're expected
To take certain duties on board
The future is littered with prizes
And though I'm the main addressee
The point htat I must emphasize is
You won't get a sniff without me

So prepare for the coup of the centrury
Be prepared for the murkiest scam (Oooh!)
Meticulous planning (We'll have food!)
Tenacity spanning (Lots of food)
Decades of denial (We repeat)
Is simply why I'll (Endless meat)
Be king undisputed (Aaaaaaah!)
Respected, saluted (Aaaaaaah!)
And seen for the wonder I am (Aaaaaaah!)

Yes, my teeth and ambitions are bared
Be prepared!

Yes, our teeth and ambitions are bared
Be prepared!
Já vím, že tvé pravomoci
Jsou mokré jako zadek prasete bradavičnatého
Ale hlupáci jako vy, dávejte pozor
Moje slova jsou otázkou hrdosti

Je jasné z vašich prázdných výrazů
Že světla nejsou úplně nahoře
Ale mluvíme o králích a následnictví
Jen vy nemůžete být nečekaně chyceni

Buď připraven na životní šanci
Buď připraven na senzační novinky
Září nová éra
Po špičkách jde blíž
*
A kde máme charakterizovat?
Jen naslouchej učiteli
Vím, zní to podle
Ale budete odměněni
Když konečně dávám své poplatky
A křivda lahodně vyrovnána
Buď připraven!

Hyeny:
Jo, buď připraven.
Budeme připraveni.
Na co?

Scar:
Na smrt krále.

Hyeny:
Proč, je nemocný?

Scar:
Ne, blázni. Zabijeme ho. A Simbu taky!

Hyeny:
Skvělý nápad! Kdo potřebuje krále? Žádný král, žádný král, la la la la la la!

Scar:
Idioti! Tady bude král!

Hyeny:
Ale říkal jsi...

Scar:
Já budu král. Držte se mnou a nikdy nebudete mít znovu hlad!

Hyeny:
Jo! Skvělé!
Ať žije král!
Ať žije král!

Je to skvělé, že budeme brzo spojeni
S králem, který bude stále zbožňován

Samozřejmě, něco za něco, očekávám,
že budete mít jisté povinnosti na palubě
Budoucnost je rozházená s odměnami
A ačkoli jsem hlavní adresát
Bod, který musím zdůraznit, je
Nebudete mít ani přičichnutí beze mě

Buď připraven na převrat století
Buď připraven na nejtemnější podvod (Oooh!)
Puntičkářské plánování (Budeme mít jídlo)
Tvrdošíjné rozpínání (Spoustu jídla)
Desetiletí odmítání (Opakujeme)
Je prostě proč budu (Neomezené maso)
Nepochybný král (Aaaaaaah!)
Respektován, pozdravován (Aaaaaaah!)
A viděn pro zázrak jakým jsem (Aaaaaaah!)

Ano, moje zuby a ambice jsou taseny!
Buď připraven!

Ano, naše zuby a ambice jsou taseny!
Buď připraven!

*Původně "Je po špičkách blíž" (přeloženo do trochu lepší češtiny)

Interpret

  • Interpret Lion King (lví Král)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama