Štítek Reklama

Texty písní Kreator Hordes of Chaos To the Afterborn

To the Afterborn

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This time, this age
This youth, in rage
Enslaved for life
A fire burns in paradise

Tyrant savior they call out
To you like Babylon's great whore
As in darkness they are dying
In this cold and senseless gore
And the lamb reject reality forever
Use perception to ignore, forever ignore

Till all misery of life fades away
With all of its horror and deeds inhumane
Where leaders of men have ruled,
Lead our souls forever astray
When all of these nightmares
Have come to an end
To hell the crucified will descend
Will those who live on after our end
Worship the crosses again,
Worship the crosses again?

Tyrant saviour they are sinking
I can feel their auras dream
Mourning scenes a burning paradise
For centurys they will scream
A kaleidoscope of echoes I am hearing
Black enormous mighty roarm a nighty roar

Till all misery of life fades away
With all of its horror and deeds inhumane
Where leaders of men have ruled,
Lead our souls forever astray
When all of these nightmares
Have come to an end
To hell the crucified will descend
Will those who live on after our end
Worship the crosses again,
Worship the crosses again?

Life is filled with nothing
But a vacuum deep inside
From one generation to the next
They spread the oldest lie
Pure depression's breaking out
A youth that's doomed to die
Beneath the surface anger lives
That nothing can disguise
No perspective for the lost,
Nothing's left to loose
Armies of the underground
With powers to refuse
Choose to follow poisoners
An omnipresent pest
You'll never be different than the rest

This is a warning to the afterborn
This is a warning to the afterborn
This is a warning to the afterborn
This is a warning to the afterborn

To the afterborn
To the afterborn

Final warning to the afterborn

To the afterborn
To the afterborn

Will the ones who live after our end
Worship the goddamn cross again?
Tahle doba, tenhle věk
Tohle mládí, v zuřivosti
Zotročení v životě
Oheň hoří v ráji

Tyrantský zachránce volá
Tě jako velká Babylónská kurva
Když v temnotě umírají
V tom chladném a bezcitném klíně
A ovce navždy odmítá realitu
Využívá vjemy k ignoraci, věčné ignoraci

Dokud všechno utrpení života nezmizí
Se vší hrůzou a nelidskými činy
Kde vůdci člověka vládli
Naše duše zavedé na scestí
Když všechny tyhle noční můry
Skončily
V pekle ukřižováni sedí
Ti, jež vyžili se na našem konci
Uctívat znovu kříže
Uctívat znovu kříže?

Tyrantský zachránce se topí
Cítím jejich auru snů
Truchlivé scény hořícího ráje
Po staletí budou křičet
Kaleidoskop ozvěn slyším
Černá obrovská síla bouří nocí

Dokud všechno utrpení života nezmizí
Se vší hrůzou a nelidskými činy
Kde vůdci člověka vládli
Naše duše zavedé na scestí
Když všechny tyhle noční můry
Skončily
V pekle ukřižováni sedí
Ti, jež vyžili se na našem konci
Uctívat znovu kříže
Uctívat znovu kříže?

Život je naplněn ničím
Než vákuem hluboko uvnitř
Od jedné generace k další
Spřádají nejstarší lež
Čirá deprese vyvstává
Mládí prokleto k smrti
Pod povrchem zuřivost žije
Jež nic neznechutí
Žádné stanovisko pro ztracené
Není co ztratit
Armády podzemí
Se silami neuvěřitelnými
Vybrali si následování otrávených
Věčných škůdců
Nikdy nebudeš jiný jak zbytek

Toto je varování pro další generaci
Toto je varování pro další generaci
Toto je varování pro další generaci
Toto je varování pro další generaci

Pro další generaci
Pro další generaci

Poslední varování pro další generaci

Pro další generaci
Pro další generaci

Budou ti, jež žili po našem konci
Uctívat znovu ten zasranej kříž?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama