Štítek Reklama

Texty písní Iron Maiden The Number Of The Beast The Number Of The Beast

The Number Of The Beast

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Harris

Woe to you oh earth and sea. for the devil sends the beast with wrath.
becaouse he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. it's number 666

I left alone my mind was blank
I needed time to think to get the memories from my mind

What did I see can I believe that what I saw
that night was real and not just fantasy

Just what I saw in my old dreams were they
reflections of my warped mind staring back at me

Cause in my dreams it's always there the evil face that twists my mind
and brings me to despair

The night was black was no use holding back
Cause I just had to see was someone watching me
In the mist dark figures move and twist
was all this for real or some kind of hell
666 the Number of the Beast
Hell and fire was spawned to be released

Torches blazed and sacred chants were praised
as they start to cry hands held to the sky
In the night the fires burning bright
the ritual has begun Satan's work is done
666 the Number of the Beast
Sacrifice is going on tonight

This can't go on I must inform the law
Can this still be real or some crazy dream
but I feel drawn towards the evil chanting hordes
they seem to mesmerise me...can't avoid their eyes
666 the Number of the Beast
666 the one for you and me

I'm coming back I will return
And I'll possess your body and I'll make you burn
I have the fire I have the force
I have the power to make my evil take its course
Harris
Běda vám! ó země a moře. Pro ďábla posílá bestie s hněvem.
protože on ví, že čas je krátký. Nech toho, kterýž pochopení počítá číslo bestie. Pro to je lidské číslo. je to číslo 666...

Zůstal jsem sám a moje mysl byla prázdná
Potřeboval jsem čas na to abych si mohl projít své vzpomínky

Tomu co jsem viděl, mohu věřit
Noc byla opravdová a né pouhou fantazií

Právě to, co jsem vídal ve svých starých snech
Byli to ony stíny mé pokřivené mysli, zírajíc zpět na mě

Protože v mých snech je vždycky zlá tvář, která překrucuje mé názory
a přivádí mě k zoufalství

Noc byla černá a bylo zbytečné se bránit
Protože jsem musel vidět to, že mě někdo sledoval
Ve víření a kroucení rozplizlých tmavých čísel
Bylo vše reálné, nebo to bylo jakýmsi druhem pekla
666 to je číslo děsu
Peklo s ohněm se vylíhlo, aby bylo osvobozeno

Pochodně plály a svaté nápěvy byly odříkány
Když začaly plakat, ruce zdvižené k obloze
Do noci hořely jasné ohně
Rituál začal, Satanovo dílo bylo dokonáno
666 to je číslo děsu
Oběť je chystána pro tuto noc

Takhle to nemůže jít dál, musím informovat zákon
Může to být zrovna tak pravda, jako nějaký potrhlý sen
Ale cítím, že jsem přitahován zlými zpívajícími hordami
Vypadá to, že mě očarovali, nemohu se vyhnout jejich očím
666 to je číslo děsu
666 to je číslo pro tebe a pro mě

Vrátím se zpátky
A stanu se vlastníkem tvého těla a způsobím že budeš hořet
Mám oheň, mám sílu
Mám moc způsobit, aby se mé zlo dalo do pohybu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama