Štítek Reklama

Texty písní Guano Apes Proud Like a Good Crossing The Deadline

Crossing The Deadline

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The sand, the sand it covers the land
it's just a victim
you didn't stop it
high noon and the walk brings the storm with it
born to it or lay on it

Day on day, night on night
with the thrill of a kid on my side
I will survive
As long as this trip will go
with my soul

I search for water
you need the cold
bring me some bubbles and a crown of gold
crossing the deadline before it's too late
the finger snaps to the center of anger, wait

Cross the line you will suffer
(no bridge, just one step)
Cross the line...
(no bridge, no way back)
Cross the line...
(better give, better stand up)
Cross the line...
(better give up, better shut up)

So where's the mountain
I can't reach the top of this world
Překračovat mez

Písek, písek pokrývá zemi
Je to prostě oběť
Nezastavil jsi to
S pravým polednem a chůzí přichází bouře
Zrozen pro to nebo ležet na tom

Den po dni, noc po noci
Se vzrušením dítěte ve mně
Přežiju
Tak dlouho jak tato cesta potrvá
S mojí duší

Hledám vodu
Ty potřebuješ chlad
Přines mi bubliny a korunu ze zlata
Překročme mez, než bude příliš pozdě
Prst chňapá po centru zloby, počkej

Překroč mez, budeš trpět
(žádný most, prostě jeden krok)
překroč mez…
(žádný most, žádné cesty zpět)
překroč mez…
(lépe dávat, lépe povstat)
překroč mez…
(lépe se vzdát se, lépe zmlknout)

Tak kde je ta hora
Nemůžu dosáhnout vrcholu tohoto světa
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama