Štítek Reklama

Texty písní Goldentusk Superman Theme Song

Superman Theme Song

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

No longer am I
Just a Man
I’ll only go by
Superman!


You look at me as
Just a Guy
But I hide
Deep inside
I can fly
And I’m super strong
And I know the difference between right and wrong
See through everything unless its made of lead
Kryptonite is the only thing that I dread
I could go on all day if you want me to
-I am the man!
But you’d rather I thought about saving you
Which I seem to do just about every day
For truth, justice, and the American way
And I never get…


Superman
Is just how it sounds
I’m a Super Man
Just making my rounds
And I will save you
Cause that’s what the brave do
I’m known as the Man of Steel
With a Heart of Gold


Superman
Is just how it sounds
My secret identity must never be found
I just need an abandoned street
A phone booth, real discreet
Where I can turn into the man
People want me to be


And I know that you can see my underwear
And you can joke about it all you want.
I really don’t care
And I know that everyone, if given the chance
Would quickly ask if I enhance
What bulges out of my pants
And I know that wearing tights is kind of gay
But the ladies seem to like it better that way
And I know that everyone is jealous of me
I’m not even human
I’m an alien, from deep space
Put on a bright costume and
Fly around all over the place
Now business is boomin’
And its because I’ve taken the case


And I’m invincible
I’m unstoppable
I’m unbeatable
Or at least that’s how it always seems
Ask Lex Luthor


Look up in the sky
That’s your plan
You can all rely on
SUPERMAN!


Why worry to death
While I’m there
When in doubt
You just shout
Help us out
And I always come
And I never get…


I want to relax
So I can come to my work renewed
Let me be at peace
In my fortress of solitude
And my love for Miss Lois Lane
Is a love that I can’t contain
And it’s hard to not leave a trace
But you’d think with every embrace
That one day she’d pick out my face
In case of emergency
With some urgency
I’ll wipe her memory
With a kiss from me
()
And we’ll never be free
To be happy with stable security
Unless I give up my valiant charity
And live life as a part of humanity
And I’d never get…


(I am Superman
It’s just how it sounds
And I can leap tall buildings with single bounds
And as earth’s savior)


I’ve good behavior
But every now and again I just need to let loose


That’s all there is to know
About me being the best superhero
And I thought I should tell you all this firsthand
(So that you could now easily understand
What it means to have children look up to you
And fight for the good ole red, white, and blue
And always think hard about what it means
To have greatness come down from family genes)

()
Earth’s a better place
Since I began
No way to replace
Superman!


If I weren’t here
Earth would fall
I conclude
All of you’d
Be so screwed


But I’ll continue to do the
Best I can
Only because I’m
Superman!


As long as I’m here


I will try
to respect
to protect
to perfect
our lives
till the end arrives
I can always strive
To help more survive
I’m more than
Just a man
I am superman
I am superman
I am superman
I am superman
And I won’t be done
Till the war is won
And helped everyone
All it takes is one man to stand up
Just speak your mind
And we’ll find
we’re behind the whole race of mankind


NOW!
Už nejsem
Jenom muž
Nyní jsem jedině
Superman!


Díváte se na mě jako bych byl
Obyčejný chlápek
Ale já skrývám
Hluboko uvnitř
Umím létat
A jsem super silný
A znám rozdíl mezi dobrem a zlem
Vidím skrz cokoliv, pokud to není vyrobené z olova
Kryptonit je jediná věc, ze které mám hrůzu
Mohu pokračovat celý den, jestli to ode mě chcete
- Jsem muž!
Ale pro vaše dobro, uvažoval jsem o vaší záchraně
Což se mi zdá, že dělám každý den
Pro pravdu, spravedlnost a americký způsob
A nikdy jsem si...


Superman
Je to, jak to zní
Jsem Super Muž
Jen dělám svoje okruhy
A doufám, že vás zachráním
Protože to je, co odvážně dělám
Znám se jako Muž z Oceli
Se srdcem ze zlata


Superman
Je to, jak to zní
Má tajná identita nesmí být nikdy odhalena
Potřebuju jen opuštěnou ulici
Telefonní budku, vážně diskrétní
Kde se mohu přeměnit na muže
Lidé chtějí, abych byl


A já vím, že můžete vidět mé spoďáry
A můžete o tom vtipkovat dle libosti
Mě to vážně nezajímá
A já vím, že každý, pokud bude mít šanci
Rychle se mě zeptat, jestli mě vylepšuje
Co se vyboulí z mých kalhot
A já vím že nošení punčocháčů je trochu teplý
Ale dámy si myslí, že je to tak lepší
A já vím, že na mě všichni žárlí
Nejsem úplně člověk
Jsem mimozemšťan, z hlubokého vesmíru
Nasadím si zářívý kostým a
Poletuju si všude
Teď obchod vzkvétá
A to proto, že jsme vzal případ


A jsem nepřemožitelný
Nezastavitelný
Neporazitelný
Nebo alespoň to tak vždycky vypadá
Zeptejte se Lexe Luthora


Podívat se na oblohu
To je váš plán
Můžete se spolehnout na
SUPERMANA!


Proč se bát smrti
Když jsem tam
Pokud jste na pochybách
Jen zakřičte
Pomozte nám pryč
A já vždy přiletím
A nikdy jsem si...


Chci si odpočinout
Tak, že přijdu do práce obnovený
Nechte mě na pokoji
V mé pevnosti ,,Samota"
A má láska ke slečně Lois Laneové
Je láskou, kterou nedokáži potlačit
A je težké nezanechat stopu
Ale ty si myslíš, že díky každému objetí
Jednoho dne odhalí mou pravou tvář
V případě nouze
S nějákou tou naléhavostí
Vymažu jí vzpomínky
Polibkem ode mě
()
Nikdy nebudeme volní,
Šťastní se stabilní ochranou
Pokud se nevzdám své odvážné milosrdnosti
A žití života jako část lidstva
A nikdy jsem si...


(Já jsem Superman
Je to, jak to zní
Umím přeskočit vysokou budovu, několika skoky
A jako spasitel Země)


Mám dobré chování
Ale tu a tam je třeba se uvolnit


To je vše co je třeba vědět
O mně a bytí nejlepším superhrdinou
A myslel jsem si, že vám to nabídnu z první ruky
(Takže teď je lehčí tomu porozumnět
Co znamená mít děti dívající se na vás nahoře
A bojovat za dobro ole červenou, bílou a modrou
A vždy přemýšlet o tom, co to znamená
Mít důležitý sestup z rodinných genů)

()
Země je lepším místem
Od té doby co já začal
Žádný způsob náhrady
Superman!


Kdybych tady nebyl
Země by skončila
Dospěl jsem k závěru
Že byste byli
Vážně pokřivení


Ale budu v tom pokračovat
Nejlépe jak budu moci
Jenom proto že jsem
Superman!


Tak dlouho, jak jsem tady


Se snažím o
Respekt
Ochranu
Dokonalost
Našich životů
Až do konce příchodu
Budu vždy usilovat o
Pomoc více přeživším
Jsem více než
Jenom muž
Jsem Superman
Jsem Superman
Jsem Superman
Jsem Superman
A neskončím
Dokud válka nebude vyhrána
A nepomůžu všem
Stačí aby se jeden člověk postavil
Jen řekl své myšlenky
A my je našli
Máme za sebou celý závod lidstva


TEĎ!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama