Štítek Reklama

Texty písní Elisa Lotus Hallelujah

Hallelujah

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I heard there was a secret chord
that David played and it pleased the Lord
but you don't really care for music do ya
Well it goes like this the fourth the fifth
the minor fall and the major lift
the baffled king composing hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Well your faith was strong but you needed proof
you saw her bathing on the roof
her beauty and the moonlight overthrew ya
she tied you to a kitchen chair
she broke your throne and she cut your hair
and from your lips she drew the hallelujah.

Hallelujah,hallelujah, hallelujah, hallelujah

Baby I've been here before
I've seen this room and I've walked this floor
I used to live alone before I knew ya
I've seen your flag on the marble arch
but love is not a victory march
it's a cold and it's a broken hallelujah

Hallelujah,hallelujah, hallelujah, hallelujah

Well there was a time when you let me know
what's really going on below
but now you never show that to me do ya
but remember when I moved in you
and the Holy dove was moving too
and every breath we drew was hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Well maybe there's a God above
but all I've ever learned from love
was how to shoot somebody who outdrew ya
And it's not a cry that you hear at night
it's not somebody who's seen the light
it's a cold and it's a broken hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah
Hallelujah
Zaslechl jsem, že existuje tajný akord,
který hrál David a tím těšil Pána,
ale ty se o hudbu nezajímáš, že?
Chodí to takhle- čtyři, pět,
moll padá a dur se zvedá.
Padlý král skládá aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.

Tvá víra byla silná, ale potřeboval jsi důkaz.
Viděl si ji koupat se na střeše.
Její krása a měsíční světlo tě svrhlo, že?
Uvázala tě ke kuchyňské židly.
Rozbila tvůj trůn a ostříhala ti vlasy.
A ze tvých rtů vymámila aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.

Miláčku, už jsem tu byl dřív.
Viděl jsem tuto místnost, šel jsem touto chodbou.
Dřív jsem žil sám, než jsem tě poznal.
Vídával jsem tvou vlajku na mramorovém oblouku,
ale láska není vítězný pochod.
Je studená a rozbitá. Aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.

Byla doba, kdy jsi mě nechala poznat,
co se ti opravdu děje pod povrchem.
Ale těď už mi to nikdy neukážeš, že?
Ale vzpomínáš si, kdy jsem se nastěhoval k tobě
a Svatá holubička se také pohnula.
A každým dechem jsme vymámili aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.

Možná je tam nahoře Bůh,
ale jediné, co jsem se naučil od lásky,
bylo to, jak střílet po někom, kdo měl zájem, že?
Není to pláč, který slyšíš v noci.
Není to nikdo, kdo vidí světlo.
Je to chladné a rozbité. Aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama