Štítek Reklama

Texty písní Echoes of Eternity As Shadows Burn Letalis Deus

Letalis Deus

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

From the void,
Nothingness becomes aware of itself
Consciousness is born
Self realization through creation
And so the universe is born

Lost inside the human maze
Through your mind, you create
Only way to the other side
Is to live and to die

Eons pass by,
Alone with all this power
Sure makes for a stagnant existence
The solution?
Divide into pieces
The immortal ones, long to be flesh

Organized religion
A distortion of the truth
Make your own decision
Ignorance will undo you

I, I am the game
I, I am the player
I'm the creator
I'm the destroyer

Lost inside the human maze
Through your mind, you create
Only way to the other side
Is to live and to die
Z pustoty
Nicota bojí se sama sebe
Bezvědomí zrozeno
Sebe realizace skrze stvoření
A tak se zrodil vesmír

Ztracen uvnitř lidského bludiště
Skrze tvou mysl, tvoříš
Jediná cesta na druhou stranu
Je žít a zemřít

Věky jdou dál
Samy se vší silou
Jistota pro tu nečinnou existenci
Rozsudek?
Božství na kusy
Nesmrtelní touží být lidmi

Organizované víry
Narušení pravdy
Tvoří vlastní rozhodnutí
Ignorance tě otevře

Já, já jsem hrou
Já, já jsem hráčem
Já jsem stvořitelem
Já jsem ničitelem

Ztracen uvnitř lidského bludiště
Skrze tvou mysl, tvoříš
Jediná cesta na druhou stranu
Je žít a zemřít
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama