Štítek Reklama

Texty písní Disturbed Ten Thousand Fists Land Of Confusion

Land Of Confusion

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I must have dreamed a thousand dreams
Been haunted by a million screams
But I can hear the marching feet
They're moving into the street

Now, did you read the news today?
They say the danger´s gone away
But I can see the fire's still alight
They're burning into the night

There's too many men, too many people
Making too many problems
And there's not much love to go around
Can't you see this is a land of confusion?

This is the world we live in
And these are the hands were given
Use them and let's start trying
To make it a place worth living in

Oh, superman, where are you now?
When everything's gone wrong somehow?
The men of steel, these men of power
Are losing control by the hour

This is the time, this is the place
So we look for the future
But there's not much love to go around
Tell me why this is a land of confusion

This is the world we live in
And these are the hands were given
Use them and let's start trying
To make it a place worth living in

I remember long ago
When the sun was shining
And all stars were bright all through the night
In the wake of this madness, as I held you tight
So long ago

I won't be coming home tonight
My generation will put it right
We're not just making promises
That we know we'll never keep

There's too many men, too many people
Making too many problems
And there's not much love to go round
Can't you see this is a land of confusion?

Now, this is the world we live in
And these are the hands were given
Use them and let's start trying
To make it a place worth fighting for

This is the world we live in
And these are the names were given
Stand up and let's start showing
Just where our lives are going to
Musel jsem snít tisícovku snů
Byl pronásledován miliony výkřiků
Ale slyším pochodující nohy
Pohybující se po ulici

Četl jsi už dnes noviny?
Píše se, že nebezpečí ustupuje
Ale já stále vidím hořící oheň
Hořící do noci

Je zde příliš mnoho mužů, příliš mnoho lidí,
Co dělají příliš mnoho problémů
A není tam hodně lásky na to jít dál
Nevidíš? Je to země zmatku

Oh, oh, oh, oh

To je svět, ve kterém žijeme
A to jsou ty ruce co jsme si podali
Použijme je a začněme se snažit
Udělej svět takovým, aby mělo cenu v něm žít

Oh Supermane, kde nyní jsi
Když se všechno nějak pokazilo
Muži zbroje, muži síly
Ztrácejí kontrolu každou hodinou

To je ten čas, to je to místo
Tak hledejme budoucnost
Ale není tam hodně lásky na to jít dál
Řekni mi proč je to země zmatku

Oh, oh, oh, oh

To je svět, ve kterém žijeme
A to jsou ty ruce co jsme si podali
Použijme a začněme se snažit
Udělej svět takovým, aby mělo cenu v něm žít

Pamatuji si dávno
Oh, když slunce svítilo
A všechny hvězdy zářily celou noc
A probudilo se to šílenství, když jsem tě pevně držel
Tak dávno ...

Dnes v noci nepřijdu domů
Moje generace to vše napraví
My nedáváme jen sliby
O kterých víme, že je nikdy nedodržíme

Je zde příliš mnoho mužů, příliš mnoho lidí,
Co dělají příliš mnoho problémů
A není tam hodně lásky na to jít dál
Nevidíš? Je to země zmatku

Oh, oh, oh, oh

To je svět, ve kterém žijeme
A to jsou ty ruce co jsme si podali
Použijme je a začněme se snažit
Udělej svět takovým aby mělo cenu za něj bojovat

Toto je svět, ve kterém žijeme
To jsou ty jména, která nám byla dána
Vstaňme a ukažme
Kam směřuje naše bytí

Oh, oh, oh, oh
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama