Štítek Reklama

Texty písní DevilDriver Pray For Villains I've Been Sober

I've Been Sober

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lord I miss the highway, running against the wind
Blessed are the stoned, and all the places they've been
Shadow of a man at home, beating a dead horse
Home too long, cross to bear

Methods of the past mold the future
You can't fall short as you get older
Being run around is being trapped
Seized up, kept!!

Wear the chains you forged in life
Link by link by link

I've been sober 13 days and 7 nights
I know next time I'll get it right
You tried to make me stay
I said 'No Way', grabbed my bag and hit the highway

Echoes in the dark, new faces bring the sun
Comfort and disturbed, always think the worst
You live and die by your own decisions
You live and die by your own religion

Being run around is being trapped
Seized up, kept!!

Wear the chains you forged in life
Link by link by link [x2]
I've been sober 13 days and 7 nights
I know next time I'll get it right
You tried to make me stay
I said 'No Way', grabbed my bag and hit the highway [x2]

Sobriety suits you so well, it suits you so well
It suits you so well [x3]
So well!!!
Pane, vynechal jsem cestu, běžíc proti větr
Požehnány jsou kameny, a všechny místa, kde byli
Stín člověka v domě, bijící mrtvého koně
Doma příliš dlouho, kříž, co nosí

Metody minulosti modelují budoucnost
Nemůžeš neuspět, když stárneš
Probíjet se znamená být lapen
Zajatý, držený!!

Nos pouta, co sis sám ukoval
Spoj po spoji, spoj po spoji

Byl jsem střízlivý 13 dní a 7 nocí
Vím, že příště udělám líp
Snažil ses mě přinutit, abych zůstal
Já řekl "Ani za nic", shrábl svůj batoh a vyšel na cestu

Ozvěny v temnotě, nové tváře přináší slunce
Pohodlí a poruchy, vždy myslí na nejhorší
Žiješ a umíráš podle svých vlastních rozhodnutí
Žiješ a umíráš podle svých vlastních vyznání

Probíjet se znamená být lapen
Zajatý, držený!!

Nos pouta, co sis sám ukoval
Spoj po spoji, spoj po spoji
Byl jsem střízlivý 13 dní a 7 nocí
Vím, že příště udělám líp
Snažil ses mě přinutit, abych zůstal
Já řekl "Ani za nic", shrábl svůj batoh a vyšel na cestu

Střízlivost tě dělá dobrým, dělá tě tak dobrým
Dělá tě tak dobrým
Tak dobrým!!!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama