Štítek Reklama

Texty písní DevilDriver Pray For Villains Forgiveness Is A Six Gun

Forgiveness Is A Six Gun

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

33rd degree, on the corner of Quit street and Temptation Avenue
On the road to redemption, outside of heaven
Pride can be dangerous and you knew
Method of Execution, length of duration
At what cost?

Forgiveness is a six gun, teach me how to shoot
The truth is like a moving target, forgiveness is a six gun

The streets from the start, have been filled with doubt
And they are set free,
you needed someone to carry you
Fighting and counting the days, the error of your ways
Methods of execution, length of duration, at what cost?

Forgiveness is a six gun, teach me how to shoot
The truth is like a moving target, forgiveness is a six gun

In cold blood, dressed in black
Tombstones and tumbleweeds
Left the dead behind, watched em falling
Let Smith and Wesson do the motherfucking talking

Dust in my eyes, dust in the street, shotguns and broken dreams
Now we left the dead behind, watched em falling
Let the Smith and Wesson do the motherfucking talking

Now!

Forgiveness is a six gun, teach me how to shoot
The truth is like a moving target, forgiveness is a six gun
There is no forgiveness [x4]
33 stupeň, na rohu Únikové cesty a Třídy Pokušení
Na cestě k spáse, skoro v nebi
Hrdost může být nebezpečná a ty to víš
Metody popravy, délka trvání
Za jakou cenu?

Odpuštění je šest zbraní, uč mě jak střílet
Pravda je jako pohyblivý cíl, odpuštění je šest zbraní

Ulice ze začátku, byly naplněny pochybamy
A teď jsou volné
potřebuješ někoho, kdo tě ponese
Bojuješ a počítáš dny, chyba v tvé cestě
Metody popravdy, délka trvání, za jakou cenu?

Odpuštění je šest zbraní, uč mě jak střílet
Pravda je jako pohyblivý cíl, odpuštění je šest zbraní

V chladné krvi, oděn v černé
Hrobky a laskavci
Nech smrt za sebou, sleduj je padat
Nech Smitha a Wessona mluvit

Prach v mých očích, prach na ulicích, zbraně a zničené sny
Nyní jsme zanechali smrt za sebou, sledujem je padat
Nech Smitha a Wessona zasraně mluvit

Teď!

Odpuštění je šest zbraní, uč mě jak střílet
Pravda je jako pohyblivý cíl, odpuštění je šest zbraní
Žádné odpuštění [x4]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama