Štítek Reklama

Texty písní DevilDriver Head on to Heartache Unlucky 13

Unlucky 13

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Walk under ladders
Shatter seven mirrors
They say that's bad luck
For seven years
So, drink your glasses
But not at midnight
Salt over your shoulder
Into the fury!

Goes through with insecure
Goes through with insecure

I laugh at hearses roll by

Never look in the evil eye
Hold my breath in cemeteries
Many ill wishes for my enemies

Cease fire, seize the day
I rue the day that you were made
Cease fire, seize the day
I rue the day that you were made

Go ahead and get it off your chest
With luck you may survive
The guillotine
Nothing's what it seems
Unlucky 13
Nothing�s what it seems
With the number thirteen

Lay under tin roofs
While lightning strikes
Not afraid
To rule the night
So many black cats
That cross my path
It gives me power
To work my wrath
I�ve knocked on wood
As the clock strikes twelve
This is the hour
When all the spirits dwell

I laugh at hearses roll by
Never look in the evil eye
Hold my breath in cemeteries
Many ill wishes for my enemies

Cease fire, seize the day
I rue the day that you were made
Cease fire, seize the day
I rue the day that you were made

Go ahead and get it off your chest
With luck you may survive
The guillotine
Nothing's what it seems
Unlucky 13
Nothing�s what it seems
With the number thirteen

Yeah, you!
Cease fire, seize the day
I rue the day that you were made
Cease fire, seize the day
I rue the day that you were made
Go ahead and get it off your chest
With luck you may survive
The guillotine
Nothing�s what it seems
Unlucky thirteen
Nothing�s what it seems
With the number thirteen
This unlucky life
This unlucky life
Unlucky thirteen
Chodit pod žebříky
Rozbít sedm zrcadel
Říkají, že je to špatný štěstí
Na sedm let
Tak vypijte své sklenice
Ale ne o pulnoci
Sůl hodte přez rameno
Do vzteku

Prochází skrz nejistotu
Prochází skrz nejistotu

Směju se pověstem vířícím okolo
Nikdy se nedívej do oka zla
Zadržet dech na hřbitovech
Mnoho nemocných prání pro mé nepřítele

Zastavit ohen, dobýt den
Já řídím den kdy jsi byl stvořen
Zastavit ohen, dobýt den
Já řídím den kdy jsi byl stvořen

Jdi za tím a sundej to z hrudníku
Se štěstím můžeš přežít
Gillotinu
Nic není jak se zdá
Nešťastná 13
Nic není jak se zdá
S číslem třináct

Lež pod tenkou střechou
Zatímco blesky útočí
Bez strachu
K ovládnutí noci
Tolik černých koček
Co zkřížili moji trasu
To mi dává sílu
Pracovat na mém vzteku
Zaklepal jsem na dřevo
Tohle je ta hodina
Kdy všichni duchové ožijí

Směju se pověstem vířícím okolo
Nikdy se nedívej do oka zla
Zadržet dech na hřbitovech
Mnoho nemocných prání pro mé nepřítele

Zastavit ohen, dobýt den
Já řídím den kdy jsi byl stvořen
Zastavit ohen, dobýt den
Já řídím den kdy jsi byl stvořen

Jdi za tím a sundej to z hrudníku
Se štěstím můžeš přežít
Gillotinu
Nic není jak se zdá
Nešťastná 13
Nic není jak se zdá
S číslem třináct

Yeah, you!
Zastavit ohen, dobýt den
Já řídím den kdy jsi byl stvořen
Zastavit ohen, dobýt den
Já řídím den kdy jsi byl stvořen
Jdi za tím a sundej to z hrudníku
Se štěstím můžeš přežít
Gillotinu
Nic není jak se zdá
Nešťastná 13
Nic není jak se zdá
S číslem třináct
Touto nešťastnou třináctkou
Touto nešťastnou třináctkou
Nešťastná třinácka
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama