Štítek Reklama

Texty písní Chipmunk I Am Chimpunk Beast (ft.Louick Essien)

Beast (ft.Louick Essien)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I came from the london underground
Then I took my sound and spread it over ground
Yes I'm leveling over clouds
I'm on top but holding it down
The kings sat in his throne
My heads to big for a crown
L o l you can laugh out loud
S o s they wanna send out
Try call for help or somthing?
Proventions cure my cousin
Prevent this beef from buzzin
I'm the beast that elavated from the street
And Una* yea I must feel I begg you talk to them there weak
Like

Chorus

Oh I'm coming from under the ground
Tonight I'm comming up to take it down
I'm free coming deep from the sleep
Now I've woken up,
that's why they call me the beast baby get to know (x2)

I roll around grinning my teeth
Yea I am the prettiest beast
I grew out of the grittyest streets
I grew out* a team that started on heat
4 years down the line I'm here
4 years down the line your there
I just laugh at those who strayed off
I'm proof that hardwork pays off
On rined that road I stayed off
I became that beast with this heart
I aim for the movement
See you around stars
You hear me and know that the swaggers to hard
They can hear the fire in me on the stations
Spit to anger or my passion or that bound determanation
Like

Chorus

Oh I'm coming from under the ground
Tonight I'm comming up to take it down
I'm free coming deep from the sleep
Now I've woken up,
that's why they call me the beast baby get to know (x2)

I was the underdog on the underground
I'm taking over town
They was laughing at me then but you tell me who's laughing now
I'm sitting on hits
Ther babys stuck in dippers sitting on shit
I take the piss
There acctualy pissed
Like how did he get that far?
Rar I just kick back and laugh
I'm proof that underdogs can make it
If you get that chance then take it
Don't let talent get wasted
I'm the product of the streets
With some anger and some beats
Presisely why dint they just call in I am beast
Like

Ehahah ahhahhhaa
You took me of the leash
Heheha

Chorus

Oh I'm coming from under the ground
Tonight I'm comming up to take it down
I'm free coming deep from the sleep
Now I've woken up, that's why they call me the beast baby get to know (x2)
Přišel jsem z londýnského metra
Pak jsem vzal můj zvuk a rozetřete ho na zem
Ano, jsem nivelační nad mraky
Já jsem na vrcholu, ale drží to dolů
Králové seděl v jeho trůn
Moje hlavy až po velké pro korunu
L o l se můžete smát nahlas
S o to, že chtějí vyslat
Zkuste volání o pomoc nebo somthing?
Proventions vyléčit můj bratranec
Zabránit hovězího masa z buzzin
Jsem bestie, která elavated z ulice
A Una * ano musím cítit já Begg mluvíte je tam slabá
Jako

Sbor

Oh jdu z pod zem
Dnes v noci jsem přijít, aby si ho
Jsem volný přichází hluboký ze spánku
Teď jsem se probudil,
to je důvod, proč mi tak říkají, zvíře dítě poznat (2x)

I roll kolem úsměvem zuby
Ano jsem nejhezčí zvíře
Vyrostl jsem z grittyest ulic
Jsem vyrostl * tým, který začal na teplo
4 roky v řadě jsem tu
4 roky v řadě si zde
Já jen smát těm, kteří bloudili pryč
Jsem důkaz, že hardwork vyplatí
Na rined, že silnice I zůstal pryč
Stal jsem se, že zvíře s tímto srdcem
Mým cílem pro pohyb
Uvidíme se v okolí hvězdy
Slyšíš mě, a vědět, že swaggers k tvrdé
Mohou slyšet oheň ve mně na stanici
Plivat na zlost nebo moje vášeň nebo vázané determanation
Jako

Sbor

Oh jdu z pod zem
Dnes v noci jsem přijít, aby si ho
Jsem volný přichází hluboký ze spánku
Teď jsem se probudil,
to je důvod, proč mi tak říkají, zvíře dítě poznat (2x)

Byl jsem smolař na podzemní
Beru nad městem
Oni se mi smáli, ale pak mi řeknete, kdo se směje teď
Sedím na hity
Tam Babys uvízl v naběračky sedí na hovno
Beru piss
Tam acctualy naštvaný
Líbí, jak se dostal tak daleko?
Rar jsem kick zpět a smích
Jsem důkaz, že může dělat to outsideři
Pokud se vám, že šance pak si to
Nedovolte, aby talent dostat zbytečný
Jsem produkt z ulic
S některými hněv a některé beaty
Presisely proč dint oni jen zavolat jsem bestie
Jako

Ehahah ahhahhhaa
Vzala jsi mi vodítku
Heheha

Sbor

Oh jdu z pod zem
Dnes v noci jsem přijít, aby si ho
Jsem volný přichází hluboký ze spánku
Teď jsem se probudil, to je důvod, proč mi tak říkají, zvíře dítě poznat (2x)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama