Štítek Reklama

Texty písní Beseech From A Bleeding Heart In Her Arms

In Her Arms

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

And so I close my eyes
I wait for her
Please help me die, please end my tears

Standing by the sea, watching her ragering waves
Beautyful as she
no one could ever be
Praying for the rain, to wash me down to hear
And to end my pain, forever in her arms again

She takes my hand, she leads the way
In a distant land
where silence dry my tears

Rain is pouring down
the storm will be here soon
Meeting her alone, midnight is her gown
The wind never calms, as it caress my face
The cold feel so warm
as I dive into her arms

And I close my eyes
I wait for her
Please help me die
Please end my tears
A tak zavírám oči
Čekám na ni
Prosím pomoz mi zemřít
Prosím zastav moje slzy

Stojíc u moře, pozorujíc její zuřivé vlny
Nádherný jako ona
Nikdo nikdy nebude
Modlím se za déšť, aby mne umyl, abych mohl uslyšet
A aby ukončil mou bolest, navždy zpátky v její náruči

Bere mě za ruku, vede mě cestou
Do vzdálené země
Kde mi ticho vysuší slzy

Déšť padá dolů
Bude brzy bouřka
Potkám ji samu, půlnoc je jejím talárem
Vítr se nikdy neutiší, mazlí se s mou tváří
Chlad tak hřeje
Když se potápím do její náruče

A tak zavírám oči
Čekám na ni
Prosím pomoz mi zemřít
Prosím zastav moje slzy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama