Štítek Reklama

Texty písní Auf der Maur, Melissa Out of Our Minds Meet Me on the Dark Side

Meet Me on the Dark Side

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Proof...
Truth...

Suspect I've rejected,
I have wounded
Truth be told,
I've been bad
Ashamed,
To blame

Horrified all over me,
I listened, I listened
I listened, my love

Mister, punish me
I love thee

I'm guilty, I'm guilty,
I'm guitly, my love

Meet me on the dark side
Enter from the inside
Meet me on the dark side
Enter from the inside

He left me overseas
I turned to a mouth
I could please

Everyone has a dark side
Why don't you like mine

Shame...
Blame...

Sentenced to life,
Imprisoned by fate
Shame, blame,
It's the shame game
But I will love again

Meet me on the dark side
Enter from the inside
Meet me on the dark side
Enter from the inside

He left me overseas
I turned to a mouth
I could please

Everyone has a dark side
Why don't you like mine

Cross my heart
Is powerful with the course of love
Of love

It was locality, morality,
Dictating prison trap
I was following, grazing,
Wasting, accepting,
In my good girl suit

I was lying and cheating,
And sucking and kissing,
In my bad girl boots

Ahhh ahhhh
Ahhh ahhhh
Do you swear the truth and nothing but?
No.

I will love again
With my good
And my bad parts

Meet me on the dark side
Enter from the inside
Meet me on the dark side
Enter from the inside

Meet me on the dark side
(He left me overseas)
Enter from the inside
(I turned to a mouth)
Meet me on the dark side
(I could please)
Enter from the inside

Meet me on the dark side
(Everyone has a dark side)
Enter from the inside
(Why don't you like mine)
Důkaz...
Pravda...

Podezření jsem zamítla,
Zranila jsem se,
Abych řekla pravdu,
Byla jsem zlá,
Zahanbena,
A na vině

Jsou zděšeni, všude kolem mě
Poslouchala jsem, poslouchala jsem
Poslouchala jsem, má lásko

Pane, potrestej mě
Miluji tě

Jsem vinna, jsem vinna
Jsem vinna, má lásko

Setkáme se na temné straně
Vstup je zevnitř
Setkáme se na temné straně
Vstup je zevnitř

Nechal mě v zámoří
Obrátila jsem usta
Abych mohla prosit

Každý má svou temnou stránku
Proč se ti nelíbí ta má?

Hanba...
Vina...

Odsouzena k životu,
Uvězněna osudem,
Hanba, vina,
Je to škoda hry,
ale milovat budu znovu

Setkáme se na temné straně
Vstup je zevnitř
Setkáme se na temné straně
Vstup je zevnitř

Nechal mě v zámoří
Obrátila jsem ústa
Abych mohla prosit

Každý má svou temnou stránku
Proč se ti nelíbí ta má?

Na mou duši
Je mocný s kurzem lásky
Lásky

Bylo to oblast, morálka
Diktující vězeňskou past
Následovala jsem, pásla se
Mrhala, akceptovala
V mém obleku hodné holky

Lhala jsem a podváděla
Vysávala a líbala
V mých botách špatné holky

Ahhh ahhhh
Ahhh ahhhh
Přísaháte, že budete mluvit pravdu a nic než pravdu?
Ne.

Milovat budu znovu
Mými dobrými
I špatnými částmi

Setkáme se na temné straně
Vstup je zevnitř
Setkáme se na temné straně
Vstup je zevnitř

Setkáme se na temné straně
(Nechal me v zámoří)
Vstup je zevnitř
(Otočila jsem ústy)
Setkáme se na temné straně
(Abych mohla prosit)
Vstup je zevnitř

Setkáme se na temné straně
(Každý má temnou stránku)
Vstup je zevnitř
(Proč se ti nelíbí ta má?)Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama