Štítek Reklama

Texty písní Anorexia Nervosa The September Sister September

Sister September

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

One deceiver
Among millions of others
One look
And you lover forever
One word
And you're the one to blame
Tell me
Who could live with this shame?

Something seems to be dead here
Undergo deconstruction
The symmetry of fear
Strange lack of seduction
My sister remember

Sister...
Sister...
Sister...

Sister September

An inner war is to come
Still he doesn't want to succumb
An ineffable loss of trust
One story
Turning into diamond dust

Something seems to be dead here
Undergo deconstruction
The symmetry of fear
Strange lack of seduction
My sister remember

It's obviously beyond his power
All certainties move towards their end
One question
And so many answers
Where's the crown he once transcend?

Sister September
Where are the dreams you've stuck in me?
Sister remember
I shall never, never forget the name of your devotee

A moment of beauty
Still it remains only a memory
A stunning artifact of the past
The one, the true, the last

Do I have to die under this autumnal sun?
Did I have to trust you?
Truly and madly and blindly
And what did I get in return?

Sister...
Sister...
Sister...
Sister September

Shall never forget the name of your devotee
Where are the dreams you have stuck in me?
An eternity of torture to me
Such a lot of pain
Jeden podvodník
Mezi miliony ostatních
Jeden pohled
A navždy miluješ
Jedno slovo
A jsi jediná vina
Řekni mi
Kdo může žít s takovouhle hanbou?

Zdá se, že je zde něco mrtvého
Podstoupení přestavby
Symetrie strachu
Podivný nedostatek pokoušení
Má sestro, vzpomeň si

Sestro...
Sestro...
Sestro...

Sestra Září.

Vnitřní válka přichází,
stále nechce podlehnout.
Nevýslovná ztráta víry,
jeden příběh
se mění v diamantový prach.

Něco se tu zdá být mrtvým,
podstoupení představy.
Symetrie strachu,
zvláštní nedostatek svádění.
Má sestro, pamatuj!

Je to nezřetelné, za jeho mocí,
všechny jistoty míří ke konci.
Jedna otázka
a tolik odpovědí,
kde je koruna, již kdysi předčil??

Sestro Září,
kde jsou sny, které jsi do mě zasekla?
Sestro pamatuj,
neměl bych nikdy, nikdy zapomenout jméno tvého
stoupence.

Moment krásy
stále přebývá, jen paměť.
Omračující artefakt minulosti,
jediný, skutečný, poslední.

Musím zemřít pod tímto podzimním sluncem?
Měl jsem Ti věřit?
Skutečně a šíleně a slepě,
a co dostanu, až se vrátím?

Sestro...
Sestro...
Sestro...
Sestro Září!

Nikdy nezapomeň jméno svého stoupence,
kde jsou ty sny, jež jsi do mě zasekla?
Nekonečnost mého mučení,
jen tolik bolesti.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama