Štítek Reklama

Texty písní After Forever Decipher Estranged

Estranged

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Diving in the lake of thousand faces
Every sign seems a delusion
And fills me with doubt
I shouldn't look for certainty
Among these disorderly impressions
But still I do...

Being estranged
Slowly I loose the grip on the reality
Time shall shatter what we have built up
Being estranged
From the reliable
Don't even recognize the warmth
You always fulfilled me with

Break through my crystallized sphere and hold me
Enter my deepest inner self

Imprison the pain
Besieging in vain

It feels like I'm in the middle of a movie
Gazing at the script
It shows me new insights
Delighted by the bygone sufferings
But already waiting for the next ones

I bend forward and look between the ripples of the lake
It's the leading character...

Break through my crystallized sphere and hold me
Wherever you are

Deceitful memories mingled with reality
I hold myself to the timeless spell
Fascinated by never knowing if it really happened
Potápění v jezeře tisíc tváří

Každý znak se zdá klamu

A mě naplňuje pochybnosti

Neměl jsem hledat jistoty

Mezi tyto výtržnictví dojmy

Ale pořád mám ...

Být odcizený

Pomalu jsem volné přilnavost na realitě

Čas se rozbít to, co jsme vybudovali

Být odcizený

Od spolehlivých

Ani neuznává teplo

Vždycky se mi splnil

Prolomit mé vykrystalizovala sféře a drželi mě

Vstup do mého nejhlubšího nitra

Uvěznit bolest

Marně obléhali

Připadá mi to jako, že jsem v polovině filmu

Dívám se na skript

Je mi ukazuje nové pohledy

Radost z dávných utrpení

Ale už čeká na další z nich

I předklánět a podívejte se mezi vlny jezera

Je to hlavní postava ...

Prolomit mé vykrystalizovala sféře a drželi mě

Ať už jste kdekoli

Lstivý vzpomínky mísí s realitou

Já jsem se držet nadčasové kouzlo

Fascinován tím, že nikdy nevědí, zda se to opravdu stalo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama